Wie zijn wij?

Al Maarif is in de jaren ’80 begonnen als een ontmoetingscentrum voor Nederlands-marokkaanse gezinnen in Amsterdam. Sinds de oprichting hechten wij groot belang aan de emancipatie, participatie en zelfredzaamheid van Amsterdammers. Daar geven wij vorm aan door middel van het opzetten en uitvoeren van educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijk verbindende activiteiten en projecten. Hierbij krijgen vrouwen, senioren en jongeren vanaf dag één speciaal de aandacht.

In de loop der jaren hebben wij ons tevens ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor ambtenaren en professionals binnen het circuit van zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. Als stichting spelen wij daarnaast al decennialang een actieve rol in het faciliteren van interculturele en interreligieuze dialoog en het inzetten op debat en discussie over actuele thema’s.

Samen met onze bekwame, toegewijde en betrokken vrijwilligers zetten wij ons al 30 jaar lang in voor de gemeenschap!

Bij stichting Al Maarif geloven wij dat het succes van een samenleving een bundeling is van de kracht, eigenwaarde en medeleven van de mensen. Door te investeren in mensen investeren wij daarmee automatisch ook in het slagen en succes van de samenleving. Wij dragen onze missie en visie dan ook uit middels de drie K’s welk de volgende integrale componenten van onze activiteiten en projecten vormen:

KENNIS

Door middel van het bieden van verschillende cursussen en workshops kunnen deelnemers zich ontwikkelen en eventuele achterstanden op enig vlak wegwerken waardoor gelijke kansen en volwaardige deelname aan de samenleving bereikt wordt.

Door onze deelname aan vele projecten en organisatie van vele interculturele en interreligieuze debatten werken wij toe naar het vergroten van onderling begrip en beter bewustwording bij burgers. Dit dient te leiden naar een sterkere samenleving met burgers die zowel diversiteit waarderen als vooroordelen uitdagen.

KRACHT

Door deel te nemen aan de beschikbare activiteiten ontwikkelen de deelnemers zich niet alleen inhoudelijk op bepaalde vlakken maar bouwen ze ook hun zelfvertrouwen weer op. Wij besteden namelijk ook aandacht aan karakteronderwijs wat zorgt voor een positieve invloed op de zelfidentiteit van de deelnemers. Door de focus te leggen op zowel zelfontwikkeling als karakteronderwijs wordt de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroot en komen de deelnemers aldus ook in hun kracht te staan.

KANSEN

Door deelname aan de beschikbare activiteiten en projecten wordt het netwerk van de deelnemers vergroot. De deelnemers komen uit hun isolement en zien zichzelf veranderen in iemand die niet alleen in staat is om mee te doen in de samenleving maar daar ook een belangrijke aanvulling in te zijn.

Stichting Al-Maarif

Kom je ook gezellig langs bij een van onze activiteiten?