Stichting Almaarif
Winnaar Politie-Award 2013Mohammed Echarrouti Winnaar Politie-Award tijdens Iftar 2013

 

 

Het tegengaan van ongelijkwaardigheid is niet alleen een taak van de politie. Veel mensen in Amsterdam, zetten zich hier eveneens voor in. Uit een viertal genomineerden werd tijdens de iftar 2013 de heer Mohammed Echarrouti als winnaar bekend gemaakt. Deze persoon kreeg een award uitgereikt.

De genomineerden waren door de interne netwerken van de politie voorgedragen op basis van de volgende criteria:

  • Hij/zij heeft zich aan de hand van concrete activiteiten ingezet voor het tegengaan van ongelijkwaardigheid in Amsterdam
  • Hij/zij is actief in het verbinden van Amsterdamse burgers

De prijs is bedoeld om de winnaar te eren voor zijn/haar inzet en hem/haar te inspireren om hier vooral mee verder te gaan.

 

DE GENOMINEERDEN


 

Mohammed Echarrouti
Echarouti is e
en echte duizendpoot waar het gaat om verbinding tussen de verschillende (bevolkings)groepen in Amsterdam. Als een van de eerste pioniers binnen de Marokkaanse gemeenschap is hij al sinds de jaren zeventig maatschappelijk actief. Of het nu gaat over zaken zoals het doorbreken van zinloos geweld, antisemitisme, discriminatie, vrouwenemancipatie of radicalisering, Cherrouti staat vaak vooraan om dit bespreekbaar te maken. Bij diverse gebeurtenissen in Amsterdam, zoals de moord op Theo van Gogh, was hij één van de sleutelfiguren die zich inzette om de spanningen in Amsterdam te temperen.


 

Dominee Emmanuel Koney
Dominee
Koney is voorzitter van de Pentecostal Council of Churches en dominee van de Pentecost Revival Church. Als Dominee zet hij zich actief in om de verbinding tussen de politie en de Afrikaanse gemeenschap te verbeteren. Een van de activiteiten die hij in Amsterdam-Zuidoost heeft opgezet zijn de dialoogavonden met de politie. Mede door zijn inzet worden de dialoogavonden druk bezocht en draagt dit bij aan wederzijds begrip. Na een aantal heftige incidenten in Zuidoost vervulde hij een belangrijke rol in het temperen van de spanningen. Voor veel mensen in Zuidoost is Emmanuel Koney een belangrijke steun en toeverlaat.
Chris Bouma
Bouma zet zich al jaren in voor de verbinding van mensen. Zijn drijfveer om bij te dragen aan een betere samenleving is dan ook een rode draad in zijn leven.  Hij wordt sterk gedreven door rechtvaardigheid en komt op voor de positie van homo’s met een islamitische achtergrond door dit thema bespreekbaar te maken. Zo organiseert hij diverse bijeenkomsten waarbij dit thema ruim aan de orde komt. De kracht van Bouma is dat hij doet wat hij het liefst wil, namelijk mensen dichter bij elkaar brengen. Om die reden is hij enige jaren geleden gestart met zijn organisatie: “Connecting Differences”. Een organisatie die anderen helpt met conflicten tussen verschillende groepen in de samenleving.

 

Lody van der Kamp
Van der Kamp staat synoniem voor dialoog en verbinding.  Als lid van o.a. het Zevenmanschap en het Joods Marokkaans Netwerk zet Van der Kamp zich in voor meer hoffelijkheid, tolerantie en verbinding in Amsterdam. In zijn gedrevenheid voor meer tolerantie en verbinding in Amsterdam daagt hij ook anderen uit om over hun vooroordelen na te denken. Zo gaat hij een gesprek met jongeren die een Hitlergroet uitbrachten niet uit de weg. Om een brug te slaan tussen verschillende (bevolkings)groepen organiseert Van der Kamp vele initiatieven. Joodse en Marokkaanse Amsterdammers die gezamenlijk een Joodse begraafplaats opknappen, met elkaar debatteren of samen optrekken in de strijd tegen ongelijkwaardigheid zijn enkele voorbeelden hiervan.