Projecten

Als stichting hebben wij in de afgelopen 30 jaar veel ervaring opgedaan op veel gebieden en werken dan ook graag samen om dat te delen. In de loop van tijd hebben wij dan ook samengwerkt aan onder andere de onderstaande projecten.

Dialoog
De dialoog is een rode draad door onze stichting omdat wij geloven dat via dialoog bruggen worden gebouwd en muren worden afgebroken en we zo een hechter en sterker samenleving kunnen bereiken. Vandaar dat wij ons altijd zullen blijven inzetten om de dialoog gaande te houden. In samenwerking met onze partner ‘Dialoog in aktie’ organiseren wij dan ook meerdere dialoogtafels per jaar.

Voedselbank sorteercenter

Aan het begin van de corona epidemie hebben wij een voedsel sorteercenter gefaciliteerd voor de stichting “De Blije buren”.

Toen bleek dat er meer vraag was aan ondersteuning zijn wij begonnen om zelfstandig voedselpakketten uit te delen en de hulpbehoevende op verschillende manieren te ondersteunen.

Ouderendiner
Eenmaal per jaar organiseren wij het eenzame ouderendiner om de toenemende isolering en eenzaamheid van ouderen in de omgeving tegen te gaan. Door dit diner brengen wij buurtbewoners van verschillende culturen en achtergronden nader tot elkaar. Middels dialoog en gezamenlijk eten slaan we bruggen tussen de werelden van de deelnemers.
Vrijheidsontbijt
In de afgelopen jaren organiseerden wij als onderdeel van de vrijheidstour meerdere vrijheidsontbijten in onze Stichting waarbij we bezoekers van uit heel Nederland konden verwelkomen. De deelnemers konden onder het genot van dans, muziek en poëzie genieten van het gezamenlijk ontbijt en de vele interessante gesprekken die voortvloeiden uit het divers gezelschap.
Offerfeest

Jaarlijks organiseren wij een groot diner voor alle kinderen. De kinderen kunnen volop deelnemen aan allerlei activiteiten en genieten van veel lekkers.
Feestelijke afsluiting schooljaar
De kinderen worden na het hele jaar hard gewerkt te hebben beloond met een feestelijke afsluiting van hun schooljaar. Afhankelijk van de aantal aanmeldingen organiseren wij een excursie danwel een dag vol activiteiten.
Iftar
Tijdens de maand ramadan openen wij een aantal avonden in de maand onze keuken en deuren voor een ieder die niet alleen het vasten wil verbreken. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven.
Solidarity walk

De Nederlandse moslim en joodse gemeenschap verenigden zich in een solidariteitsmars door Amsterdam. De wandeling startte vanaf de synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein en eindigde bij de Al Kabir moskee aan de Weesperzijde. Bij beide gebedshuizen werd tijdens een ceremonie bloemen neergelegd. Door middel van de solidariteitsmars verzetten de deelnemers zich tegen agressie tegen synagogen en moskeeën, antisemitisme en moslimhaat en pleiten ze voor vrede, respect, liefde en vriendschap.

Geheugen van oost
Nacht van de vluchteling
Als stichting staan wij altijd klaar om iets terug te doen voor de hulpbehoevende van de samenleving. Als stichting hebben wij in 2015 dan ook zelfstandig rond de 200 jassen en 500 dekbedden aangeschaft en ingezameld. Deze hebben wij vervolgens uitgedeeld aan vluchtelingen.
Daarnaast bereidden wij en deelden wij ook maandelijks rond de 300 maaltijden uit aan vluchtelingen. Het was voor ons dan ook niet meer dan natuurlijk om deel te nemen en mee te lopen in de nacht van de vluchteling.
Suikerfeest
Jaarlijks sluiten wij de ramadan af met een groot buurtfeest waar iedereen welkom is om deel te nemen aan de festiviteiten. Onder het genot van zoete lekkernij worden verhalen gedeeld en muren afgebroken.
Vrouwensport
Wij hebben het hele jaar door allerlei vaste activiteiten waarbij vrouwen de kans krijgen om kennis te maken met een nieuwe sport en deze op te pakken.
Pesten
Onder begeleiding van specialisten gaan kinderen in gesprek over pesten en alle gevolgen en effecten daarvan op een ieder.

Spiegel project

Tijdens dit project kwamen moeders en dochters samen om onder begeleiding van specialisten in gesprek te gaan en elkaars wereld beter te begrijpen buiten hun relatie tot elkaar om.

Center for Cross-Cultural Learning

Wij krijgen sinds 2013 jaarlijks bezoek van studenten van de Amerikaanse studenten van de ‘Center for Cross-Cultural Learning’. De studenten gaan tijdens deze studiereis in gesprek met eerste generatie arbeidsmigranten over hun adaptie aan de destijds voor hen nieuwe en onbekende maatschappij. De uitkomst van deze gesprekken vergelijken zij vervolgens met de beleving van de tweede en derde generatie.