Stichting Al Maarif is in 1990 opgericht met het idee om jongeren te ondersteunen bij hun schoolprestaties en toekomstperspectieven alsook om analfabetisme te bestrijden bij de ouderen en de integratie van de Marokkaanse gemeenschap te bevorderen. Heden ten dage staat stichting Al Maarif nog steeds achter deze ambities en activiteiten maar heeft het diens speerpunten enigszins verschoven. De praktijk wijst uit dat er meer behoefte en belang is bij focus op bepaalde thema’s en meer richten op specifieke wensen en behoeften zoals participatie en onderwijs.