MISSIE:
Stichting Al Maarif heeft als missie om Amsterdammers handvatten te bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien tot sociaal bewuste en sterke deelnemers van de samenleving én zodoende transformeren tot architecten van zowel hun eigen toekomst als de samenleving waartoe ze behoren.

VISIE:
Wij reiken naar een samenleving waarbij elke deelnemer ongeacht diens afkomst danwel financiële of educatieve achterstand een gelijke kans heeft om diens volste potentie te bereiken.